Distribution Day Beaufort

19.12.2022 18:00 - 19:00

(FR en bas, EN further down)
(LB)
Eis Memberen vun Foodsharing Luxembourg rette Liewensmëttel virun der Poubelle a verdeelen dës gratis un all Mënsch egal a wéi enger finanzieller oder sozialer Situatioun en sech befënnt.
Dës Liewensmëttel sinn vu Supermarchéen aussortéiert ginn well se ze grouss, ze kleng, ze kromm, eng Téitsch, eng komesch Faarf hunn oder einfach nëmme laanscht hire Mindesthaltbarkeetsdatum sinn. Mee dat heescht nach laang net dass een dëst net méi iesse kann. Ganz am Géigendeel!
All dës Liewensmëttel goufen eis fräiwëlleg vu verschiddene Supermarchéë a Geschäfter gespent déi dës soss ewechgehäit hätten. Gäre kënnt dir och eegen Liewensmëttel matbréngen déi dir nët méi braucht! Hëlleft eis retten!
Alles ass gratis!
WÉI?:
– Eis Diiren ginn pünktlech wéi affichéiert op.
– Kommt am bäschten e bessen virdrun ier mir opmaachen.
– Kommt eran an huelt iech gratis mat wat dir fir aeren Haushalt braucht.
– Weg denkt drunn dass mir all Woch ganz ënnerscheedlech Quantitéiten vun de Supermarchéë kréien.
WOU?:
Aale Sall vum Judo, Jugendhaus
10 Grand Rue Beaufort: https://goo.gl/maps/yNAkG7YpmXYjUrre8
Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Beefort
…….
(EN)
Our members of Foodsharing Luxembourg are saving food that was supposed to be thrown away and distribute it for free to everyone no matter your financial and social situation. Everyone can come and pickup free food without restrictions.
This food might be a bit odd because it did not meet the right criteria for the supermarkets; it does not have the right size, shape or colour or it has some little damages, or is just past its date. But this doesn’t mean this food is not edible anymore. On the contrary!
All the food derives from supermarkets that preferred to donate it to our association instead of having it thrown away. You can also bring your own food that you don’t need or want anymore. Help us save these foods!
Everything is for free.
HOW?
– We open the doors on the exact time as announced.
– Better come a bit earlier before we open.
– Come in and take what you need for your household for free.
– Please consider that we get different amounts of food every week. The quantities can therefore vary.
WHERE?
Old place of the Judo Club, Jugendhaus
10 Grand Rue Beaufort: https://goo.gl/maps/yNAkG7YpmXYjUrre8
With the support of the Commune de Beaufort
……….
(FR)
Nos membres de Foodsharing Luxembourg sauvent des denrées alimentaires de la poubelle et les distribuent gratuitement à toute personne n’importe sa situation financière ou sociale sans aucun critère.
Ces aliments ont été rejetés par les supermarchés à cause de leur aspect un peu trop courbé, trop petit, trop grand, endommagé, ou simplement parce qu’ils ont passé la date de péremption. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont plus consommables! Bien au contraire!
Tous ces aliments nous ont été donnés par des supermarchés et magasins qui ont préféré les donner à notre association au lieu de les jeter. Vous pouvez aussi amener vos propres denrées dont vous n’avez plus besoin.
Aidez-nous à sauver ces aliments!
Tout est gratuit!
COMMENT?
– Nous ouvrons nos portes à l’heure pile!
– Venez un peu avant l’ouverture de nos portes.
– Entrez et prenez gratuitement ce que vous avez besoin pour votre ménage.
– Soyez conscients que nos quantitiés varient chaque semaine avec ce qu’on reçoit des supermarchés.
OÙ?:
Ancienne Salle du Judo, Jugendhaus
10 Grand Rue Beaufort: https://goo.gl/maps/yNAkG7YpmXYjUrre8
Avec le soutien de la Commune de Beaufort