Éischte Foodsharing Point ass op

Foto vum Daniel Waxweiler

Foodsharing Luxembourg ass stolz d’Erëffnung vun hirem éischte Foodsharing Point unzekënnegen! E Foodsharing Point ass een ëffentlechen Uert fir Iesse vu Privat- zu Privat-Persoun ze deelen a besteet normalerweis aus engem Frigo an engem Regal. Du kanns huele wat’s du wëlls, an du lees era wat’s du net brauchs. Du fënns e beim Buttek Naturwelten, 7 rue Auguste Charles, zu Bouneweeg, an der Stad.

Merci un Naturwelten fir d’Plaz an u Frères des Hommes fir de Frigo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *