Finanzbericht 2019

Hei ass de Finanzbericht, deen op eiser Vollversammlung den 8. Juni 2020 präsentéiert ginn ass:

Betrag [€]
Konto423,68
Réckerstattungen déi mir nach maachen-320,76
Pfand fir 3 Gasfläschen75
Käschten déi nach iwwerholl ginn29,09
207,01
Iwwersicht – Stand 31.12.2019
Betrag [€]
Spende vu Veranstaltungen261,64
Spend vu Votum Klima fir d’Kachveranstaltung vum 27. September 2019166,04
Kontogebühr-4
423,68
Konto am Detail – Stand 31.12.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *